Condicions generals del contracte i servei

Tot usuari que vulgui accedir a la contractació del servei primer ha de llegir i acceptar les condicions generals de contracte i Servei que es detallen a continuació, un cop feta la reserva s'entén acceptades totes les condicions aquí estipulades.

INFORMACIÓ GENERAL: Les presents condicions generals de contracte i Servei suposen la regulació general dels serveis prestats per AEROPARK 2010 , que és el nom comercial de COMPAREPARK, S.L. constituint el marc jurídic que desenvolupa la relació contractual

1.OBJECTE DEL CONTRACTE

El contracte té per objecte regular les condicions generals de prestació dels serveis oferts per COMPAREPARK, S.L. a través de www.aeropark2010.com (en endavant, el “PORTAL”), del servei de reserves en línia, telefònic ia través d'intermediaris com pot ser les agències de viatges, o altres portals d'Internet.

Aquests serveis poden ser contractats pels clients directament o a través d'uns intermediaris que sol·liciten el servei en nom dels clients. Aquests intermediaris (en endavant, el “SOL·LICITANT”) podran ser persones físiques o jurídiques, que podran tenir unes condicions particulars per a la contractació del servei, però que en tot cas seran addicionals i en cap cas podran anul·lar o ser contràries a cap de les condicions aquí contingudes.

2. IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS CONTRACTANTS:

"Les presents condicions generals de contracte i Servei ofert per COMPAREPARK, S.L. són subscrites d'una part, per l'entitat COMPAREPARK, SL , amb CIF. B55341903, amb domicili en Carrer Berguedà 41 - 17251 Calonge - Girona. I, d'una altra banda, el client (en endavant, el "CLIENT"), persona física que ha pogut realitzar la reserva per diferents mitjans, i que cedeix la responsabilitat del vehicle a COMPAREPARK, SL en el moment de formalitzar el contracte. D'una banda tenim els clients que han fet la reserva a través del PORTAL i les dades han estat introduïdes per ells mateixos a l'hora de fer la reserva, i en última instància han estat consignats per ells mateixos, pels quals la responsabilitat sobre la autenticitat dels mateixos correspon, directament i exclusivament a ells mateixos. D'altra banda, hi ha altres clients que han realitzat la reserva via telefònica, per agències de viatge i per altres intermediaris les dades han estat manipulades per tercers (agents de viatges, empleats de COMPAREPARK, SL ) i que per tant no són fefaents."

Per tot això en el moment de la signatura de contracte entre les parts, és a dir entre COMPAREPARK, S.L. i el client que es realitzés a el moment de la recollida del vehicle per part de COMPAREPARK, SL , el client abans de signar ha de comprovar totes les dades que apareixen en el contracte i informar de qualsevol error en els mateixos, un cop el contracte sigui signat el client estarà donant per bo totes les dades que apareguin i serà responsabilitat seva qualsevol dany i perjudici que pogués implicar a COMPAREPARK, SL o un tercer que es desprenguin d'un error en aquestes dades.

3. CONDICIONS D'ÚS I RESPONSABILITATS:

El CLIENT certifica en tot moment que està capacitat per concedir a COMPAREPARK, S.L. l'encàrrec del vehicle en tot moment mentre duri el servei, quedant sota la seva responsabilitat el respondre pels possibles danys i perjudicis produïts a COMPAREPARK, SL o a un tercer per l'incompliment d'això i mal estat del cotxe del client.

El CLIENT certifica que en la durada del servei, i mentre el vehicle es troba sota la custòdia de COMPAREPARK, S.L. , el vehicle compleix amb tots els aspectes legals que ha de complir sota el marc de la legislació espanyola. Si el CLIENT incompleix aquesta obligació queda sota la seva responsabilitat el respondre pels possibles danys i perjudicis produïts a COMPAREPARK, SL o a un tercer.

COMPAREPARK, S.L. realitza la custòdia del seu vehicle en qualsevol de les instal·lacions pròpies o llogades. El CLIENT autoritza els desplaçaments i les accions necessàries per a poder realitzar aquests serveis de pàrquing de llarga i curta estada, les distàncies de km poden variar depenent de les terminals.

4. RECOLLIDA:

COMPAREPARK, S.L. no serà responsable dels retards que pugui provocar als clients per l'espera a la recepció del vehicle, pel temps en la formalització del contracte o per l'espera a la devolució del vehicle, que puguin ocasionar danys o perjudicis als clients, per tant declina tota responsabilitat. Els clients han de tenir en compte que han d'arribar amb un marge suficient per poder realitzar totes operacions amb COMPAREPARK, SL sense que aquestes puguin suposar un perjudici per a ells. Si el client no espera a la recepció del vehicle per COMPAREPARK, SL a la realització de l'informe de danys, donarà per acord el realitzat pel nostre personal. El comunicat de danys i el CFEV (Certificat Fotogràfic de l'Estat del Vehicle) es realitzaran a les instal·lacions de COMPAREPARK, SL si les condicions de lluminositat, climatològiques, de trànsit o altres condicionants així ho requereixen.

COMPAREPARK, S.L. no es fa responsable dels accessoris fixos i / o extraïbles així com els objectes que es troben a l'interior del vehicle, si la seva existència no ha estat comunicada al nostre personal en el moment de la recepció del vehicle, verificat l'existència i el funcionament pel nostre personal i anotada en el contracte abans de la signatura del mateix per part del CLIENT. Considerant expressament que no s'ha deixat al vehicle accessori o objecte algun en cas de no declarar-se. COMPAREPARK, SL no es fa responsable de cap dany no susceptible d'un sinistre per accident.

5. ASSEGURANÇA:

L'estada del seu vehicle està coberta per la nostra assegurança de danys estructurals i responsabilitat civil d'acord amb la llei de guarda i custòdia d'aparcaments 40/2002 de 14 de Novembre ia la llei de responsabilitat civil i assegurança de vehicles a motor. La part contractant declara posseir l'assegurança del seu cotxe vigent i autoritza a COMPAREPARK, SL el desplaçament del seu cotxe des de l'aeroport, fins a les instal·lacions de COMPAREPARK, SL , els eventuals danys ocasionats per COMPAREPARK, SL , en circulació del vehicle estan coberts per la pòlissa de responsabilitat civil d'acord amb la llei. Davant d'un eventual accident en circulació, causat per un tercer, serà aquest qui cobreixi els danys ocasionats al vehicle. Això en aplicabilitat de la llei d'assegurances obligatòries i responsabilitat civil vigents. COMPAREPARK, SL no es fa responsable davant cap dany de tipus mecànic del cotxe, ja que desconeixem l'estat mecànic del mateix al moment de rebre'l pel conductor a l'aeroport.

6. CÀLCUL DEL VALOR DEL SERVEI:

Al moment de calcular el valor del seu servei el sistema tindrà: 24 hores per calcular a 1 dia, més 4 hores de cortesia el dia final, si passa aquestes 4 hores es cobra dia addicional. El valor del servei per nombre de dies es troba publicat a la nostra web en taula de preus vigent i actualitzada.

7. DEVOLUCIÓ:

La modificació d'horaris i / o vols, per motius de retard pot suposar esperes de fins a 1 hora i / o recàrrecs en l'import final, que pot suposar increment de 7 € per retard de vols que generin espera dels nostres conductors al moment de la devolució del vehicle fora de l'horari pactat, si la devolució del seu vehicle és posterior a les 01:00 hores de la matinada, s'abonarà un import de 7 euros per estada de nocturnitat addicional.

A causa de la concentració d'ones electromagnètiques i radiofreqüències a la zona aeroportuària i estacions de tren no ens fem responsables del mal funcionament de GPS, claus i comandaments de cotxes, alarmes, immobilitzadors i altres dispositius electrònics. Després de la retirada del vehicle per part del CLIENT COMPAREPARK, SL no admet reclamacions l'estat del vehicle.

8. IDIOMA:

Les presents Condicions de contracte i Servei s'ofereixen en idioma espanyol. COMPAREPARK, SL no es fa responsable d'aquells danys o perjudicis que poguessin ocasionar a l'CLIENT o un tercer per la no compressió dels mateixos.

9. VALIDESA DE RESERVA COM PROVA D'ACCEPTACIÓ:

Ambdues parts declaren expressament que la realització i acceptació de la reserva pel CLIENT o un intermediari a través dels diferents mitjans, i la posterior acceptació de la reserva per COMPAREPARK, SL suposa l'acceptació integra i expressa de aquestes condicions generals i que també es troben exposades al web www.aeropark2010.com.

10. PAGAMENT:

COMPAREPARK, S.L. cobrarà al CLIENT per la prestació del servei les tarifes vigents en cada moment al PORTAL i que apareixeran una vegada seleccionats les dates, horari, lloc i servei corresponent. Una vegada que es formalitzi la reserva aquesta quedés a la base de dades de COMPAREPARK, SL , amb l'import assignat, enviant una còpia al SOL·LICITANT de la mateixa. El pagament de la reserva dels clients que realitzin la seva reserva a través del PORTAL o via telefònica es realitzés en metàl·lic o amb targeta de crèdit en el moment de la devolució del vehicle. Els canvis en el servei que es poguessin ocasionar, com poden ser ampliacions d'estada, contractació d'altres serveis seran cobrats a part al CLIENT en el moment de la devolució del seu vehicle. COMPAREPARK, SL no es fa responsable dels pagaments efectuats a intermediaris i de les seves polítiques de devolució i cancel · lació, per la qual cosa declina qualsevol responsabilitat al respecte.

Que faig si sóc empresa? Si ets empresa i vols utilitzar regularment els nostres serveis, pots contactar amb el nostre departament de gestió en l'apartat de 'CONTACTE' de la nostra web, i t'obriran previ estudi, un compte per a la facturació mensual i expedició de factures.

També podràs tenir els avantatges que comporta la nostra política de 'abonaments' per a les diferents estances.

Podem domiciliar els teus pagaments per comoditat dels usuaris de la teva empresa. A més expedirem un albarà cada vegada que es facin servir els nostres serveis, tenint en aquest cas un control total sobre l'ús de l'abonament i / o reserva periòdica contractada.

11. POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ I DEVOLUCIÓ:

Més de 24 hores abans de lliurar el vehicle al pàrquing: Reemborsament total.

Fins a 24 hores abans de lliurar el vehicle al pàrquing: Sense reemborsament.

Fins a 0 hores abans de lliurar el vehicle al pàrquing: Sense reemborsament.

12. RECLAMACIONS:

COMPAREPARK, S.L. no admet reclamacions sobre l'estat del vehicle i sobre els serveis extres realitzats per COMPAREPARK, SL després de la devolució d'aquest. Qualsevol reclamació sobre el pagament i justificants de pagament serà dirigides al correu electrònic reservas@aeropark2010.com o trucant al telèfon que apareix al PORTAL.

13. LLEI APLICABLE:

Les presents condicions estan redactades en espanyol, i es troben sotmeses a la legislació espanyola vigent. Per a qualsevol tipus de controvèrsia derivada de la utilització dels serveis oferts les parts, amb l'acceptació d'aquestes Condicions, se sotmetran als Tribunals i Jutjats de la Bisbal d'Empordà - Girona (Espanya).

Contacta

Aeropark 2010

C/ Manofactures del suro, 95
17200 Palafrugell
Girona
Sol·licitem el seu permís per obtenir dades estadístiques de la seva navegació en aquesta web, en compliment del Reial decret-llei 13/2012. Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies. Acceptar | Més informació